Bramy Drzwi Napędy

Likwidacja barier

Szyny najazdowe

Pozwalają osobom niepełnosprawnym przemieszczającym się na wózkach inwalidzkich na pokonanie stopni, schodów, uskoków, a także umożliwiają wjazd do i wyjazd z samochodów... Czytaj dalej

[alternative text]

Rampy najazdowe

Umożliwiają osobom niepełnosprawnym, poruszającym się na wózkach inwalidzkich, pokonanie barier architektonicznych w postaci stopni, schodó, wuskoków, a także pozwalają na wjazd... Czytaj dalej

[alternative text]

Mostki progowe i kładki

Mostki progowe pozwalają łatwo pokonać wózkiem inwalidzkim bariery w postaci progów drzwiowych, stopni oraz występów, natomiast kładki pozwalają na mostkowanie... Czytaj dalej

Zasady dofinansowania

W ramach tego programu dofinansowany może zostać między innymi zakup szyn najazdowych oraz mostków progowych.

Dofinansowanie ze środków PFRON następuje na pisemny wniosek złożony w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku... Czytaj dalej